Trang chủ Liên hệ Sơ đồ site Check mail Ngôn ngữ: English Tiếng Việt
Trang chủ Giới thiệu Dự án Năng lực Tin tức Sơ đồ site Liên hệ

Tin tức Tân Kỷ Cơ Điện

Báo cáo tài chính năm 2010 Thông báo v/v chia cổ tức đợt 3 năm 2010 Thông báo v/v chia cổ tức đợt 2 năm 2010 Thông báo v/v chia cổ tức đợt 1 năm 2010 Báo cáo tài chính năm 2009

Trung tâm nghiên cứu công nghệ TT FPT

- Ngày 14/01/2010 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Tân Kỷ đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân...

chi tiết

Trụ sở quỹ đầu tư phát triển đô thị Tp.HCM

- Ngày 21/10/2009 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Tân Kỷ đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân...

chi tiết

Chung cư The Splendor Gò Vấp

- Ngày 15/06/2009 Công ty Cổ Phần Cơ Điện Tân Kỷ đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân...

chi tiết

© Copyright 2010 Takco J.S.C. All rights reserved